Operatívny leasing

leasing

Kalkulácia

*Po odoslaní žiadosti vypracujeme návrh operatívneho leasingu podľa Vašich požiadaviek.

Operatívny leasing vozidiel od Auto Pull Vám prináša nasledujúce výhody

 • akontácia 0% /minimalizácia počiatočných nákladov, vyššia stabilita Cash Flow a likvidita/
 • možnosť voľby doby prenájmu: 12, 24, 36 mesiacov
 • splátky len z amortizovanej časti hodnoty auta zo skutočného ekonomického opotrebenia
 • vozidlo odpisuje prenajímateľ nefiguruje teda v súvahe nájomcu
  Operatívny leasing sa nepremieta do súvahy nájomcu, vozidlo je stále v majetku prenajímateľa
 • DPH mesačnej splátky je 100% odpočítateľné
  mesačná splátka je pri operatívnom leasingu daňovo uznateľným nákladom. DPH obsiahnutá v splátke tak v plnej miere znižuje daňovú povinnosť nájomcu.
 • komplexné riadenie autoparku full-service
  zníženie administratívnych a personálnych nákladov
 • zabezpečenia komplexnej administratívy
  šetríme Váš čas v oblasti nákupu vozidiel, ich správy, údržbového servisu a opráv, poistných udalostí

Mesačná splátka

V mesačnej splátke je zahrnuté:

 • amortizácia + úrok
 • daň z motorových vozidiel
 • povinné zmluvné poistenie
 • havarijné poistenie
 • kompletné servisovanie vozidla počas doby nájmu
 • service management /objednanie do servisu a komunikácia so servisom/
 • likvidácia poistných udalostí bez účasti nájomcu
 • pneumanagement /nákup, výmena, opravy, uskladnenie/
 • náhradné vozidlo počas servisu nad 24 hod. pokiaľ škoda nie je spôsobená nájomcom
 • diaľničná nálepka pre SR

Klient dostáva bezplatne asistenčné služby